Aktualności

Tytuł szkolenia

Termin szkolenia

Godziny szkolenia

Forma prowadzenia szkolenia/adres

Osoby prowadzące szkolenie

Szkolenie z GOZ – cz. specjalistyczna

18, 19 lipca 2024

8:00-15:15

on-line

Monika Hinc
Magdalena Krelińska

Szkolenie z GOZ – cz. ogólna 
OTWARTE

29 lipca 2024

8:00-15:15

on-line

Magdalena Krelińska